مصاحبه های استخدامی، متداولترین روش مورد استفاده در فرآیند گزینش هستند. بسیاری از سازمانها و کارفرمایان، مصاحبه های استخدامی را معتبرترین روش جمع آوری اطلاعات می دانند. بررسی مدارک و شواهد نشان می دهد که برای قضاوت در مورد هوش داوطلب، توان تحلیل، انگیزش، توانش های شناختی، گستره تفکر، مهارت ارتباط با دیگران، ثبات هیجانی و …، مصاحبه می تواند مفید واقع شود.در این مطلب به مصاحبه ، چهارچوب آن ، شرایط و بایدها و نبایدهای آن، می­پردازیم.

تعریف مصاحبه

مصاحبه نوعی تماس چهره به چهره است که از طریق آن مصاحبه کننده این امکان را می یابد که رفتار مصاحبه شونده، ویژگی های آشکار و شخصیت او را، از ابعاد مختلف مشاهده و بررسی کند. مصاحبه کننده می تواند با کمک مشاهدات خود و اطلاعات دیگری که با روش های دیگر ( آزمونها ، برگ درخواست و … ) بدست آورده، تصمیم بگیرد مصاحبه شونده را انتخاب کند یا نه.
در واقع مصاحبه، در فرآیند گزینش، یک گفت و شنود رسمی و عمیق است که به منظور ارزیابی شایستگی داوطلب، صورت می گیرد که درآن مصاحبه کنندگان در جستجوی پاسخ به سه سوال اساسی هستند:

  1. آیا داوطلب شغل می تواند کار را انجام دهد؟ در غیر اینصورت، آیا از ظرفیتهای لازم جهت انجام کار برخوردار است؟
  2. در صورت وجود مهارت یا ظرفیت انجام کار، آیا داوطلب، کار مورد نظر را انجام خواهد داد؟ (انگیزه و مسئولیت)
  3. چگونه می توان این داوطب را، با باقی داوطلبین مقایسه کرد؟ (ارزشیابی، امتیاز دهی و رتبه بندی)

تیم مصاحبه

تیم مصاحبه، با توجه به ترکیب تعداد مصاحبه کنندگان و مصاحبه شوندگان، متفاوت است که از آن جمله می توان به تیم های مصاحبه زیر اشاره داشت:
۱- مصاحبه فرد به فرد: در این مصاحبه فقط یک نفر مصاحبه کننده و یک نفر مصاحبه شونده وجود دارد. از این روش معمولا برای ارزیابی عمیق تر شخصیت مصاحبه شونده استفاده می شود

۲- مصاحبه گروهی: در این روش معمولا چند مصاحبه کننده و مصاحبه شونده، حضور دارند. مسئولیت مصاحبه کنندگان، عموماً به عهده یک متخصص امر است و ارزیابی داوطلب نیز، به شیوه مشاهده عملکرد افراد در گروه انجام می گیرد.

۳- مصاحبه چند نفر با یک نفر: در این روش، مصاحبه با حضور چند نفر مصاحبه کننده و یک نفر مصاحبه شونده انجام می شود. مصاحبه کنندگان هر یک در زمینه ای خاص، مثلا روانشناسی، مهندسی، مدیریت سازمان و … تخصص دارند.

۴- مصاحبه تحت فشار: اگر موقعیت شغلی ، تحمل فشارهای عصبی زیادی را می طلبد، اینگونه مصاحبه ها ، سعی در کشف چگونکی واکنش متقاضی دارد تا بتواند واکنش مصاحبه شونده را به فشارهای ناشی از شغل بررسی کند.
انتخاب هر یک از این تیم های مصاحبه، بسته به هدف مصاحبه ، مهارت و تخصص مصاحبه کننده، در زمینه ارزیابی ویژگی مرتبط با معیارهای انتخاب، متغیر است.

منبع : کاریابی سازندگی

ارسال پاسخ