Information Technology یا تکنولوژی اطلاعات به منظور واگذاری امور تکراری و خسته کننده ی انسانی به ماشین وهمچنین برای توسعه ی جوامع وسازمانها از سالها پیش مورد توجه قرارگرفت.امروزه تحول عظیمی در امور اداری و سیستم های اطلاعاتی رخ داده است ,از این روامکان انتقال داده ها به صورت الکترونیکی,مدارک,اسناد ومکاتبات مختلف از طریق کامپیوتر و خطوط مخابراتی فراهم شده است.تجربه نشان میدهد با سرمایه گذاری هرشرکتی که به دنبال صاحب نام و برند شدن است در بخش فناوری اطلاعات سبب افزایش بازده نیروی انسانی و مدیریت میشود.گروه متخصص مشهد ای تی میتوانند با ارایه ی بهترین ها در حوزه ی فناوری اطلاعات به شما توانمندی کنترل از راه دور و انجام امور روزمره به صورت غیر حضوری به منظور بهینه سازی در زمان و مکان را بدهد.
مجموعه ی مشهد ای تی با بهره گیری از دیگر سیستم های فناوری مانند : CIS ، MIS ، DSS AI ، EIS ، OA و … سیستم مدیریت را در اختیارگرفته و به این صورت مرحله به مرحله قطب اطلاعاتی را در مرکز مورد نظر مستقر میکند و امکان افزایش کنترل مدیران را بر این مناطق فراهم میکند.بدین ترتیب فناوری اطلاعات توانمندی سازمانهایی که بدنبال برند شدن هستند را افزایش میدهد و سبب بهبود عملکرد سازمانها میشود.البته لازم به ذکر است برنامه های هدفمندی در بکارگیری این تکنولوژی (Information Technology) نیاز است تا رسیدن به رشد جدید اقتصادی و… که متخصصین ما در مشهد ای تی میتوانند با گشاده رویی در این امر یاری رسان متقاضیان هوشمند خود باشد.

121

*چگونگی بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمانها و ادارات
گروه متخصص مشهد ای تی سه محور اساسی را سر لوحه ی خدمتگذاری در بخش فناوری اطلاعات قرار میدهد: ۱٫نیروی انسانی ,۲٫اموزش , که در این راستا افزایش اطلاعات و مهارت و همچنین فرهنگ سازی محور اولیه را عهده دار میشود. ۳٫ تجهیزات فنی ,شبکه وقوانین محورهای زیر ساخت است. که در نهایت رعایت این اصول نتیجه ی مطلوب اموزش الکترونیک ,سیستم اینترنتی و حذف کاغذ,برقراری کنفرانس راه دور , دولت الکترونیکی,تجارت الکترونیک و… نیز حاصل میشود.
*راه اندازی این تکنولوژی در سازمانهای هوشمند
گروه تحقیق و توسعه ی مشهد ای تی ,فناوری اطلاعات را اصل مهم در توسعه و پیشبرد سازمانها میداند.طبق مطالعات صورت گرفته در این زمینه دو حوزه ی تحقیق و اجرا در نهاد های هوشمند و متقاضی این امر باید برسی شود. واحد تحقیق باید محیط را شبیه سازی کرده وبراورد هزینه با ایستگاه مجازی را داشته باشد تابتواند برنامه ریزی و تصمیم گیری برای اجرای مدل مناسب با بیشترین کارایی وخلاقیت را پیاده سازی کند.اما واحد اجرا در حوزه ی فناوری اطلاعات باید دو دیدگاه فنی مهندسی و مدیریتی را در نظر داشته باشد.بررسی بخش نرم افزاری (دریافت و پردازش داده ها و تولید اطلاعات )_ سخت افزار (سخت افزارهای پردازش ، ذخیره و بازیابی اطلاعات) – اموزش (کاربران استفاده کننده ی این تکنولوژی باید امادگی و اموزش لازم را جهت بهره برداری هرچه بهتر ببینند)_اطلاعات و داده های اولیه(داده های خام اولیه بایددرست ,جدید و قابل اعتماد باشد)_برقراری ارتباط میان کامپیوترها(شبکه) ازجمله عواملی ست که گروه اجرا در دیدگاه فنی مهندسی موظف به انجام ان است
در بخش دیدگاه مدیریتی متخصصان ما با بهره گیری از سیستمهای اطلاعاتی به روز ازجمله MIS , DSS OA , EIS , DBMS و … که در سازمانهای مطرح پیاده سازی شده و نتایج مطلوب از ان حاصل گشته مدیریت پروژه را برعهده میگیرند
*مفاهیم زیر ساخت فناوری اطلاعات
_دامنه ی وسیع سخت افزار و نرم افزارکه در بکار گیری فناوری و اطلاعات در سازمان مورد توجه قرار میگیرد.
_حفظ امنیت شبکه برای دسترسی به اطلاعات.
_ایجاد شبکه ی ارتباطی و مخابراتی سریع و مطمعن بین سطوح مختلف سازمان.
_فرهنگ سازی
_پیش بینی نیازهای آتی و گسترش سیستم ها و ارتقاء سرعت ارتباط.
_برقراری ارتباط مطمعن با سرعت هرچه بیشتر با شبکه ی جهانی اینترنت جهت اماده سازی ارتباط ارباب رجوع ,مدیران و کارمندان با سازمان.
*اجرای فناوری اطلاعات در سازمان ها به شیوه ای کاملا فنی در مشهد ای تی
بحث بکارگیری این فناوری مقوله ای کلی با برنامه ی از پیش تایین شده نیست و نمیتوان با یک برنامه ریزی برای کلیه ی سازمان ها و ادارات ساختار فناوری اطلاعات را راه اندازی کرد!از این رو برای هر نهادی که متقاضی خدمات این امر است باید به طور جداگانه مواردی نظیر, فرهنگ سازی (ایجاد بستری مناسب برای پیاده سازی این فناوری در سازمان),توجه مدیران ارشد (مدیران هوشمند سازمان فناوری اطلاعات را جدایی ناپدیر از موفقیت میدانند),اسیب شناسی(باید مشگلاتی که مانع اهداف پیاده سازی این فناوری میشود را در سازمان به صورت کاملا علمی و تخصصی براورد کرد و تیم متخصص این امر جهت رفع ان حاضر شوند),بهره گیری کلیه ی پرسنل از این فناوری(با اموزش گام به گام و عملیاتی به افراد درگیر فناوری اطلاعات در سازمان ,هریک به عنوان یک کارشناس شناخته میشوند.فعالیت های غیر محوری را باهدف کوچک سازی به خارج از سازمان هدایت کنیم.
در اینده گروه تحقیق و توسعه ی فناوری مشهد ای تی بامعرفی برنامه جامع توسعه فناوری اطلاعات MASTER PLAN شما را برای داشتن اینده ای براساس اصول فنی اشنا خواهد کرد.
گرد اوری از گروه تحقیق و توسعه ی مشهد ای تی.

ارسال پاسخ